Ticari İleti Onay Formu

Nar Kitle Fonlama Platformu A.Ş. (Nar Fon) Ticari İleti Onay Formu

6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik ve sair mevzuatlar kapsamında Nar Fon tarafından veya bir aracı firma vasıtasıyla tarafıma Nar Fon tarafından sunulan hizmetlere ve ilgili ürünlerine  ilişkin  telefon,  çağrı  merkezleri,  faks,  otomatik  arama  makineleri,  akıllı  ses  kaydedici sistemler,  elektronik  posta,  kısa  mesaj  hizmeti  gibi  vasıtalar  kullanılarak  elektronik  ortamda gerçekleştirilen ve ticari amaçlarla gönderilen veri, ses ve görüntü içerikli her türlü ticari elektronik ileti ile  yapılacak  her  türlü  ürün  ve  hizmetlere  ilişkin  çeşitli  tanıtım,  bilgi,  reklam,  promosyon,  satış  ve pazarlama, kutlama, temenni amacıyla kampanya, indirim ve yenilikler ile ilgili tarafıma bilgilendirme ve  tanıtım/pazarlama  yapma  amacı  ile  kaydedileceği  ve  paylaştığım  iletişim  verilerimin  hizmet sağlayıcının bilgi sisteminde tutulması, işlenmesi, ticari elektronik ileti içeriğinin ve diğer kayıtların İleti Yönetim Sistemi’ne (“İYS”) sunulmak üzere kayıt altına alınarak saklanması hususunda bilgilendirilmiş olarak, açıkça izin verdiğimi beyan ederim.

 

Üye Ad Soyad: 

 

Elektronik ortamda onayladığınız ticari elektronik ileti izninizi ve tercihinizi istediğiniz zaman internet sitemiz üzerinden veya sosyal@narfon.com.tr adresine e-posta göndererek değiştirebilirsiniz.