Çerez Politikası

NAR KİTLE FONLAMA PLATFORMU A. Ş.
ÇEREZ POLİTİKASI

BİRİNCİ BÖLÜM

GENEL HÜKÜMLER

Amaç 

Madde 1 - Bu çerez politikasının (“Politika”) amacı, Nar Kitle Fonlama Platformu A.Ş.nin (“Platform”) ilgili internet siteleri ve uygulamaları üzerinde kullanılan çerezlere dair bilgilendirme yapmak ve uygulama esaslarını düzenlemektir.

 

Kapsam

Madde 2 - Bu Politika, Platform’un tüm organizasyon yapısı içerisinde uygulanır. 

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

ÇEREZLER VE ÇEREZ KULLANIMLARI

Çerez

Madde 3 - Çerezler, kullanılmakta olan cihazın internet tarayıcısına ya da sabit diskine depolanarak söz konusu cihazın tespit edilmesine olanak tanıyan, çoğunlukla harf ve sayılardan oluşan küçük boyutlu bir dosyadır. Çerezler sadece internet ortamındaki ziyaret geçmişinize dair bilgiler içermektedir ve hiçbir koşulda bilgisayarınızda veya mobil cihazınızda depolanmış dosyalara dair herhangi bir bilgi toplamamaktadır. Kullandığımız çerezler cihazınızda site ziyaretinize ilişkin bilgilerin saklanmasını ve bu bilgilerin sonraki ziyaretleriniz sırasında kullanılarak kullanıcı deneyiminizin geliştirilmesini mümkün kılmaktadır. Ayrıca, tekliflerimizi, görünürlüğümüzü ve reklamlarımızı içerik, grafik ve teknoloji açısından ihtiyaçlarınıza göre geliştirmek için tercihlerinizi takip etmek ve kullanım verilerini istatistiksel olarak değerlendirmek için de çerezler kullanılabilmektedir.

 

Süresi Bakımından Çerezler

Madde 4 - Çerezler, farklı süreler boyunca saklanmaktadır. Bu bakımdan kullanılan çerez tipleri aşağıda listelenmiştir:

Oturum Çerezleri: Oturum çerezleri sadece internet sitelerimiz ve uygulamalarımızdaki ziyaretiniz süresince saklanmakta ve kullanılmaktadır.

 

Kalıcı Çerezler: Kalıcı çerezler, bilgisayarınızın veya mobil cihazlarınızın sabit diskinde, internet sitelerimiz ve uygulamalarımızı ziyaretinizden sonra belirli bir süre saklanmaktadır. Bunlar sonraki ziyaretlerinizde sizi tanımamızı ve internet sitelerimiz ve uygulamalarımızı kullanımınızı kolaylaştırmamızı sağlamaktadır.

 

Amaçları Bakımından Çerezler

Madde 5 - Çerezler, farklı amaçlarla kullanılabilmektedir. Bu bakımdan kullanılan çerez tipleri aşağıda listelenmiştir:

Zorunlu Çerezler / Fonksiyonellik Çerezleri: İnternet sitelerimiz ve uygulamalarımızın düzgün bir şekilde çalışmasını sağlayan çerezlerdir. Bu çerezler ile çerez izinleri takip edilmekte; tarayıcıda eklenti tercihleri kaydedilmekte, dil, yer, görüntülenecek arama sonuçları gibi tercihler saklanmakta; internet sitesinin ekrana en uygun şekilde gösterilebilmesi için tarayıcı ayarları okunmakta; internet sitesinin erişilebilir kalması sağlanmakta, internet sitesi kullanıma bağlı olarak gerçek zamanlı optimize edilmektedir. İnternet sitelerimizi veya diğer uygulamalarımızı ziyaret eden kullanıcıların tercihlerinin hatırlanmasına imkan sağlayan ve bu amaç doğrultusunda kullanılan ve kullanımı kullanıcı tercihinize bağlı çerezler olup bu çerez türünün kullanımına izin verilmemesi kullanıcı tercihlerinin hatırlanmasını engelleyecektir. Bu tür çerezler Platform’un sorunsuz çalışmasını sağlamak amacı ile kullanılmaktadırlar.

Analiz Çerezleri / Performans Çerezleri: İnternet sitelerimiz ve uygulamalarımızda kullanımı ölçmemizi sağlayan çerezlerdir. Bu çerezler ile ziyaretçilerin sayısı takip edilmekte; ziyaretçilerin internet sitelerini nasıl kullandığı hakkında istatistiksel veriler oluşturmak için dijital kimlik kaydedilmekte; ziyaretçilerin internet sitelerinde geçirdiği süre takip edilmekte; internet siteleri optimize edilmekte, internet sitelerinin geliştirilmesi gereken kısımları tespit edilmektedir. Bu tür çerezler Platform’u geliştirmemize yardımcı olması açısından kullanılmaktadır.

Sosyal Medya Çerezleri: İnternet sitelerimiz ve uygulamalarımızda sosyal medya platformları ile etkileşim sağlanması amacıyla kullanılan çerezlerdir. Sosyal medya platformları kişisel verilerinizi başka amaçlar için toplayabilmektedir. Sosyal medya platformları tarafından toplanan kişisel verileriniz ve kullanılan çerezler ile ilgili bilgi almak için ilgili sosyal medya platformlarının gizlilik ve çerez politikalarını incelemenizi önermekteyiz. Platform’un etkileşiminin artırılması adına bu tür çerezler kullanılmaktadır.

Hedefleme Çerezleri / Reklam Çerezleri: İnternet siteleri ve uygulamalarımızda hedefli reklamlar ve içerik görüntülenmesi amacıyla kullanılan çerezlerdir. Bu çerezler ile ilgi alanları kaydedilmekte; reklamlara tıklama sayısı takip edilmekte, ziyaretçilerin ihtiyaçları, ilgi alanları veya tercihlerine göre hazırlanmış reklamlar gösterilmekte; reklamlar ile tetiklenen eylemler takip edilerek birden fazla cihaz (cihazlar arası izleme) bir ziyaretçiyle eşleştirilebilmekte; ilgi alanlarına göre özelleştirilmiş iletiler gönderilebilmektedir. Bu tür çerezler Platform’da veya diğer mecralarda ürün ve hizmet tanıtımı yapmak, kullanıcıya kişiselleştirilmiş reklamlar göstermek ve reklam kampanyalarının etkinliğini ölçmek için kullanılmaktadır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

ÇEREZ TERCİHLERİNİN YÖNETİMİ

Çerez Tercihlerinin Yönetimi

Madde 6 - Tarayıcılar genelde çerezlerin kullanımını otomatik olarak kabul etmektedir. Çerezlerin kullanımını yönetmek için tarayıcı ayarları değiştirilebilir. Gerekli olmayan çerezler devre dışı bırakılabilir, tutulan çerezler silinebilir, tercihler değiştirilebilir. Tarayıcı ayarları değiştirilerek çerezlerin devre dışı bırakılması internet sitelerimiz ve uygulamalarımızı ziyaret etmenizi ve kullanmanızı engellemeyecektir. Ancak, çerezlerin devre dışı bırakılması Platform’un bazı özelliklerinden kısmen ya da tamamen yararlanılamamasına sebep olabilecektir.

Kullanılan tarayıcıya göre çerez yönetimi hakkında detaylı bilgi için, lütfen tarayıcınızın yönergelerine veya yardım işlevlerine bakınız. Bazı tarayıcıların çerez yönetim sayfalarının linkleri aşağıda listelenmiştir:

 

              Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=tr

              Internet Explorer https://support.microsoft.com/tr-tr/topic/internet-explorer-tan%C4%B1mlama-bilgisi-dosyalar%C4%B1-nas%C4%B1l-silinir-bca9446f-d873-78de-77ba-d42645fa52fc

              Yandex: https://browser.yandex.com.tr/help/personal-data-protection/cookies.html

              Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/tr/kb/cerezleri-silme-web-sitelerinin-bilgilerini-kaldirma

              Opera: https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/

              Safari: https://support.apple.com/tr-tr/guide/safari/sfri11471/mac

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

DİĞER HUSUSLAR

Politikada Yer Almayan Diğer Hususlar

Madde 7 - Bu Politika metninde düzenlenmemiş, Politika kapsamı ile ilgili diğer konularda Platform tarafından çıkarılan diğer Politika metninde, genelgeler ile sermaye piyasası işlemlerini düzenleyen yasalar ve diğer ilgili mevzuat hükümleri esas alınır.

 

Politika Hükümlerinde Değişiklikler

Madde 8 - Politika hükümlerini değiştirme yetkisi Platform Yönetim Kuruluna aittir.

 

Yürütme

 

Madde 9 - Bu Politika hükümleri Nar Kitle Fonlama Platformu Anonim Şirketi tarafından yürütülür.

 

Yürürlük 

 

Madde 10 - İşbu Politika hükümleri Nar Kitle Fonlama Platformu Anonim Şirketi Yönetim Kurulunun 11 / 10 / 2022 tarihli, 2022 / 1 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, karar tarihi itibarıyla yürürlüğe girer.