Kitle Fonlaması Sistemi ve Nar Fon’un Kitle Fonlaması Dünyasına Bakışı

Kitle Fonlaması Sistemi ve Nar Fon’un Kitle Fonlaması Dünyasına Bakışı

Gökhan Alpen
20.06.2023/14:31
Okunma: 13365

Kitle Fonlaması Sistemi ve Nar Fon’un Kitle Fonlaması Dünyasına Bakışı

Kitle Fonlaması Nedir?

Kitlesel fonlama ya da regülasyondaki ismi ile Kitle Fonlaması, parçadan bütüne gitmeyi hedefleyen fon talep edenlerin tercih ettiği yenilikçi yatırım ve finansman metotlarından biridir. Kitle fonlaması basit tabirle girişimin ihtiyaç duyduğu nakdi sermayenin banka yoluyla veya büyük miktarlarla yatırım yapan az sayıda kişiden sağlanması yerine, kolektif hareket eden çok sayıda kişiden irili ufaklı miktarlarla karşılanması olarak ifade edilebilir. Finansman sürecinin yanı sıra bu yöntem ile kitlelerin hem şirkete hem de yazılacak olan başarı hikayesine ortak olması mümkün hale gelmektedir.

Kitle Fonlaması Güvenilir mi?

Dünyadaki örnekleri incelendiğinde ülkemiz, kitle fonlaması sistemini hukuki bir altyapıya oturtan ilk ülkeler arasında yer almaktadır. Kitle fonlaması sisteminin bu alandaki en üst düzey düzenleyici ve denetleyici yapılanma olan Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) çatısı altında düzenlenmesi de otoritenin bu alana verdiği önemi göstermektedir. 

SPK’nın yanı sıra Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) ve Takasbank da sistemin paydaşları arasında yer almaktadır. Kitle fonlaması sistemi ile yapılan yatırımlar ilgili girişim için Takasbank bünyesinde açılan hesapta toplanırken, yatırım yapan yatırımcılar ise paylarını MKK aracılığıyla takip edebilmektedir. 

Kitle fonlaması sistemine dair merak edilen hususları açıkladığımız yazımızda detaylı bilgiye erişebilirsiniz.

Kitle Fonlaması Türleri Nelerdir?

Kitle Fonlaması türleri olarak; bağışa dayalı, ödüle dayalı, paya dayalı ve borçlanmaya dayalı olarak dört farklı yöntemin uygulandığı örnekler mevcuttur. 

Bu türleri finansal getiri durumuna göre sınıflandırmak mümkündür. Bağışa dayalı ve ödüle dayalı kitle fonlaması türlerinin kimi geri dönüşler içermesine rağmen genel olarak bir finansal getiri sunmadığını belirtebiliriz. Paya dayalı ve borçlanmaya dayalı kitle fonlaması türlerinde ise yatırımcının finansal bir getiri elde etme gayesi ile yatırımlarını gerçekleştirdiğini ifade edebiliriz. SPK tarafından yayımlanan tebliğ ile bağışa dayalı ve ödüle dayalı kitle fonlaması türleri ilgili regülasyona tabi tutulmamışken, paya dayalı ve borçlanmaya dayalı kitle fonlaması türleri ilgili tebliğ kapsamına alınmıştır. 

Kitle fonlaması türlerine dair yazımızda daha detaylı bilgiye erişebilirsiniz.

Nar Fon’un Kitle Fonlaması Sistemi’ne Bakışı

Nar Fon’un kitle fonlama sistemindeki temel inancı geleneksel finansın görece hantal yapısına alternatif sunan yenilikçi sisteme ivme kazandırmaktır. Finansal sistemin domine eden bankacılık sistemine alternatif, şeffaf ve çevik yapısı ile hem girişimcilerin hem de yatırımcıların desteklendiği bu sistemin önemli aktörlerinden birisi olmak Nar Fon’un temel motivasyonlarından birisidir.

Nar Fon temel finansal aracılık faaliyeti yürüterek fon talep edenler (girişimci) ile fon arz edenler (yatırımcı) arasında köprü faaliyetini yürüterek, bu hususta aşağıdaki faydaları sağlamayı amaçlamaktadır;

İnovatif ve katma değer oluşturacak fikrini ortaya koyan ama bu projeye finansman aradığında bankalar veya diğer yapılanmalardan destek bulamayan girişimcilerin yanında olmak,

Birikimlerini doğru alana kanalize etmek hususunda kendisine karar verme yetkisi sunmayan bankalara mevduat yatırmak istemeyen yatırımcılara alternatif araçlar sunmak.

Tamamlayacak olursak;

Finansal sistemin büyük bir değişim evresinde olduğunu kabul etmek gerekir. Bu değişimin neticesinde ortaya çıkacak en değerli fayda, finansal kaynaklara ve yatırım imkanlarına herkesin eşit şekilde, hızlı ve şeffaf bir biçimde erişebilir olmasıdır. 

Siz de küçük yatırımlar ile büyük fırsatlar elde edebileceğiniz geleceğin şirketlerine Nar Fon aracılığıyla yatırım yapabilirsiniz. Şirketlerin başarı hikayelerine, sinerjilerine ve gelişimlerine destek olabilir, finansın geleceğine yön verebilirsiniz.

Küçük yatırımlarla büyük fırsatlara erişmeniz temennisiyle…

Kategoriler