Facebook
Kitle Fonlaması Sistemi ile Nasıl Gelir Elde Edilir?

Kitle Fonlaması Sistemi ile Nasıl Gelir Elde Edilir?

Emre Yılmaz
01.07.2023/20:36
Okunma: 13075

Kitle Fonlaması Sistemi ile Nasıl Gelir Elde Edilir?

Günümüzün popüler yatırım modellerinden biri olan kitle fonlaması sistemi yatırımcıların ilgisini çekmeye başladı. Kitle fonlaması sistemini kısaca açıklamanın en kolay yolu süreci “mini halka arz” olarak ifade etmektir. Kitle fonlamasını, startupların pay devri vasıtası ile bir nevi halka arz yoluyla- aradığı finansmanı elde etmesine yarayan yeni nesil bir finansman yöntemi olarak açıklayabiliriz. Startuplar ölçeklenme ve global büyüme hızının yüksek olması sebebiyle son zamanlarda yatırım dünyasının trend alanlarından biri haline geldi. Daha önceki yazılarımızda startuplara yatırım yapmayı kolaylaştıran kitle fonlaması sistemini incelemiştik, bu yazımızda ise bu yatırımlardan getiri elde etmeye dair yaklaşımları derleyeceğiz.

Temettü 

Startuplar da diğer bütün şirketler gibi yıl boyunca faaliyetlerinden gelir elde etmek üzere çaba gösterirler. Gelir - gider dengesi sonrasında oluşan net kar üzerinden ise yatırımcılara kar payı yani temettü ödenmesi de yine diğer bütün şirketlerde olduğu gibi mümkündür. Pay başına düşen tutar üzerinden yatırımcının sahip olduğu pay miktarı oranında temettü geliri dağıtılabilir. 

Bu noktada, startupların genellikle daha hızlı büyüyebilmek adına elde edilen kar ile yatırım yapma eğiliminde olduklarını unutmamak gerekir. İlk yıllarda bu durum tabii görülebilir, ilerleyen yıllarda ise ölçeklenmiş ve daha fazla kar elde eden şirketin temettü dağıtması olasılığı artacaktır. 

İkincil Piyasada Alım-Satım 

Kitle fonlaması sistemi kısaca mini halka arz olarak ifade edildiğine göre, halka arz sonrasında da payların alım-satımı ile gelir elde edilmesi olağan bir durumdur. Girişim şirketinden kitle fonlaması sistemi yoluyla alınan payların ikincil piyasada satılması mümkündür.

Mevcut durumda, bu süreç alıcı ve satıcı arasındaki pay devir sözleşmesi sonrasında Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) üzerinden payların devri ile gerçekleşmektedir. Organize bir piyasa vasıtasıyla bu payların alım-satımına dair çalışmalar yürütülmektedir. Sistem paydaşlarının çalışmalarını devam ettirdiği sürecin ardından, ilerleyen dönemde Borsa İstanbul altında organize bir piyasa kurulması ile ikincil piyasada alım-satım işlemlerinin daha basit ve hızlı bir şekilde yürütülmesi mümkün olacaktır.

Pay Geri Alımı

Girişim şirketi yeterli büyüklüğe ve nakde eriştiğinde paylarını yatırımcılarından devralmak isteyebilir. Böyle durumlarda girişim şirketi yatırımcılarıyla anlaşarak pay başına ödeyeceği tutarı teklif eder. Teklif edilen tutar yatırımcılar tarafından kabul edilirse pay satımı gerçekleşir ve şirket kitle fonlaması yoluyla halka açtığı paylarını geri almış olur. Görece ikincil piyasada alım-satıma benzeyen bir süreç olmasına karşın, girişim şirketinin geri alımı vasıtasıyla işlemlerin toplu şekilde yapılması daha hızlı bir yol olarak görülebilir.

Exit 

Exit yani şirketin satışı ile çıkış stratejisi girişimcilerin ve yatırımcıların en çok önemsediği yöntemlerden biridir. Girişim şirketi yeterli büyüklüğe ulaştığında rakip şirket, büyük yatırım fonları ya da belli bir grup tarafından satın alınabilir. Böyle durumlarda şirket paylarının satışı yapılarak gelir elde edilir ve şirket ortaklarınca paylaşılır. Kısmi satış veya şirketin tamamının satılması gibi durumlar söz konusu olabilmekte, satın alım yapan grubun sunacağı başka birçok alternatif de (yeni şirketten pay devri vs.) söz konusu olmaktadır. 

 

Tamamlayacak olursak;

Startup yatırımları geleceğe yönelik heyecan veren bir yatırım metodu olarak günümüzde oldukça popülerdir. İçinde belli riskleri barındırmakla beraber doğru araştırma ve analiz türleri ile başarı olasılığının artırılması mümkündür. Tüm yatırım alternatiflerinde olduğu gibi kitle fonlaması sistemi vasıtasıyla yapılan yatırımlarda da portföy yani sepet mantığını kullanmak en temel unsurlardan birisidir. Portföy çeşitlendirmesi yoluyla girişimlerin karşı karşıya kalabileceği sektör, lokasyon, ürün ve ekip gibi risklerden kaynaklanan olumsuz durumlar asgari düzeye indirgenmiş olur. Unutmayın Küçük Yatırımlar Büyük Fırsatlar getirebilir. Siz de hemen Nar Fon vasıtasıyla geleceğin şirketlerine yatırım yapabilirsiniz.

Küçük yatırımlarla büyük fırsatlara erişmeniz temennisiyle…

Kategoriler